พอตจมูก พอตใช้แล้วทิ้ง พอตไฟฟ้า

พอตใช้แล้วทิ้ง แบบ 2 way pod หรือ พอตจมูก :: พอตที่สามารถสูบได้ทั้งปาก และจมูก การยิงไฟจะมีความนุ่มมากกว่าพอตใช้แล้วทิ้งทั่วไป

1