Agian DAYMAX 2500 puff ตัวเด็ดรุ่นแรกเริ่ม ได้ถูกฟื้นคืนชีพอีกครั้ง! อัพเกรดใหม่ทั้งเครื่อง สูบได้ 2 ทาง ทั้งปากและจมูก! แท่งทรงยาวพอดีมือ แบทจัดให้มาเต็มแม็กซ์ไม่ต้องชาร์จ

1