Infy Cube Box ตัวเครื่องพลาสติกใส มีไฟ LED โชว์เทคโนโลยีด้วยเคสใสที่เผยให้เห็นการออกแบบวงจรไฟฟ้าผสมผสานความสวยงามของ แสงจากหลอด LED สวยแบบไฮโซสยบทุกสายตา!

1