บุหรี่ไฟฟ้าเป็นที่นิยมในประเทศไทยมากแค่ไหน

บุหรี่ไฟฟ้า พอตไฟฟ้า พอตใช้แล้วทิ้ง pod

ความชุกและการควบคุมบุหรี่ไฟฟ้าในประเทศไทย

การศึกษาพบว่าการใช้บุหรี่ไฟฟ้า (พอตไฟฟ้า) แพร่หลายในหมู่เยาวชนไทยมากกว่าผู้ใหญ่ จากการสำรวจพฤติกรรมการสูบบุหรี่ระดับชาติที่จัดทำโดยสำนักงานสถิติแห่งชาติในปี 2564 พบว่าผู้ใช้บุหรี่ไฟฟ้าในปัจจุบันร้อยละ 59.9 มีอายุระหว่าง 15-24 ปี การสำรวจระดับชาติเรื่องการใช้บุหรี่ไฟฟ้าในนักเรียนมัธยมต้นของไทยที่ดำเนินการในปี 2558 พบว่านักเรียน 3.3% เคยใช้บุหรี่ไฟฟ้า โดยพบในเด็กผู้ชายมากกว่าเด็กผู้หญิง ในทำนองเดียวกัน การศึกษาเกี่ยวกับการใช้บุหรี่ไฟฟ้าในหมู่เยาวชนในประเทศไทยพบว่าผู้เข้าร่วม 7.2% เคยใช้บุหรี่ไฟฟ้า โดย 3.7% เป็นผู้ใช้ปัจจุบัน การศึกษาอื่นที่ดำเนินการกับเยาวชนไทยพบว่าการใช้บุหรี่ไฟฟ้าแพร่หลายมากขึ้นในหมู่นักเรียนสูงอายุ โดยมีสัดส่วนเพียงเล็กน้อยที่รายงานว่าใช้บุหรี่ไฟฟ้าเท่านั้น

 

บุหรี่ไฟฟ้า, pod บุหรี่ไฟฟ้า, พอตไฟฟ้า, พอตใช้แล้วทิ้ง, บุหรี่ไฟฟ้า pod

 

แม้ว่าบุหรี่ไฟฟ้าจะผิดกฎหมายในประเทศไทย แต่การใช้บุหรี่ไฟฟ้ายังคงได้รับความนิยมในบางกลุ่ม การศึกษาล่าสุดมีวัตถุประสงค์เพื่อตรวจสอบความชุกและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการใช้บุหรี่ไฟฟ้าในเยาวชนไทย และพบว่าการใช้บุหรี่ไฟฟ้ากำลังเป็นที่นิยมในประเทศ การศึกษาอื่นที่ทำกับนักศึกษามหาวิทยาลัยไทยพบว่าการใช้บุหรี่ไฟฟ้าแพร่หลาย โดยเฉพาะในกลุ่มนักศึกษาในคณะที่ไม่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ นอกจากนี้ การศึกษาวิจัยเชิงพรรณนาที่ดำเนินการกับผู้ใหญ่ชาวไทยพบว่าแม้ว่าผู้เข้าร่วมส่วนใหญ่เคยได้ยินเกี่ยวกับบุหรี่ไฟฟ้า แต่ก็มีน้อยคนที่เคยใช้บุหรี่ไฟฟ้า และตั้งใจที่จะใช้ในอนาคตน้อยลงด้วยซ้ำ การศึกษาเหล่านี้เน้นย้ำถึงความจำเป็นที่ต้องมีความพยายามอย่างต่อเนื่องในการควบคุมการใช้บุหรี่ไฟฟ้าในประเทศไทย โดยเฉพาะในกลุ่มเยาวชนและประชากรกลุ่มเปราะบางอื่นๆ

 

บุหรี่ไฟฟ้า, pod บุหรี่ไฟฟ้า, พอตไฟฟ้า, พอตใช้แล้วทิ้ง, บุหรี่ไฟฟ้า pod

 

โดยสรุป บุหรี่ไฟฟ้าในไทยไม่ได้รับความนิยมเท่ากับประเทศอื่นๆ เนื่องจากมีกฎหมายและกฎระเบียบที่เข้มงวดเกี่ยวกับการใช้งาน รัฐบาลได้ดำเนินมาตรการควบคุมการใช้บุหรี่ไฟฟ้า รวมถึงการห้ามนำเข้าและจำหน่าย อย่างไรก็ตาม ยังคงมีกระแสความนิยมเพิ่มขึ้นของคนหนุ่มสาวที่ใช้บุหรี่อิเล็กทรอนิกส์ และการรับรู้และทัศนคติของสาธารณชนที่มีต่อพวกเขาก็มีความหลากหลาย คงต้องรอดูกันต่อไปว่าการใช้บุหรี่ไฟฟ้าจะพัฒนาไปอย่างไรในประเทศไทยในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า

 

บุหรี่ไฟฟ้า, pod บุหรี่ไฟฟ้า, พอตไฟฟ้า, พอตใช้แล้วทิ้ง, บุหรี่ไฟฟ้า pod

แชร์...

ใส่ความเห็น